Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

2OZNAMY NA 2. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 28. 04. – 05. 05. 2019

dvere do kostola

2.veľkonočná_C 28.04.-05.05.2019

Odpoveď