Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA KVETNÚ NEDEĽU 14. – 21. 04. 2019

dvere do kostola

Kvetná nedeľa_C 14.-21.04.2019

Odpoveď