Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 7. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 24. 02. – 03. 03. 2019

dvere do kostola

7.NvOcR_C 24.02.-03.03.2019

Odpoveď