Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 07. – 14. 10. 2018 /

dvere do kostola

27.NvOcR_B 07.-14.10.2018

Odpoveď