Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

HEALING SERVICE alebo MODLITBA UZDRAVENIA

HEALING SERVICEV sobotu 20. októbra o 19.30 sa v kostole SCM Our Lady of La Salette and St Joseph našej misii uskutoční Healing service alebo Modlitba uzdravenia. Táto modlitba bude vedená pátrami františkánmi z Obnovy z Canning Town, ktorí sa tejto službe venujú.

Túžbu po uzdravení a obnovení do nás vkladá nebeský Otec, ktorý pre nás aj tento vzácny čas pripravil a preto sú všetci srdečne vítaní. Modlitba bude prebiehať v anglickom jazyku, avšak potrebné časti sa budú tlmočiť.

15_Modlitba uzdravenia

Odpoveď