Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 23. – 30. 09. 2018 /

dvere do kostola

25.NvOcR_B 23.-30.09.2018

Odpoveď