Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ /02. – 09. 09. 2018/

 

dvere do kostola

22.NvOcR_B 02.-09.09.2018

Odpoveď