Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

FARNBOROUGH – VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ KRESŤANSKEJ INICIÁCIE 30.06.2018

P1410326

Odpoveď