Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Tichá adorácia pred sviatosťou oltárnou

Každú tretiu stredu v mesiaci je pred svätou omšou od 6.30 pm tichá adorácia pred vyloženou sviatosťou Oltárnou. Pozývame vás teda v stredu 18.1.2011 na stretnutie a nerušený rozhovor s Pánom v tichosti chrámu i srdca.

Odpoveď