Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Zoznam / Mriežka

Archív: Strana 4

KRÍŽOVÁ CESTA PRE MUŽOV NAPRIEČ LONDÝNOM

KRÍŽOVÁ CESTA PRE MUŽOV NAPRIEČ LONDÝNOM

  Men of Saint Joseph in England and Wales (Polish Catholic Mission) Contact: info@msjuk.org   Slovak Catholic Mission in London 14 Melior Street London SE1 3QP United Kingdom                                                                                                 London,… Pokračovať v čítaní »

MODEROVANÁ ADORÁCIA K BSJ

MODEROVANÁ ADORÁCIA K BSJ

Srdečne pozývame všetkých na moderovanú prvopiatkovú poklonu pred vystavenou sviatosťou Oltárnou ku cti a sláve Božského Srdca Ježišovho a za MIER VO SVETE. Poklona začína hneď po skončení svätej omše na… Pokračovať v čítaní »

ZMENA ČASU

ZMENA ČASU

Dovoľujeme si vám pripomenúť, že v nedeľu ráno 27. marca 2022 o 02.00 sa mení zimný na letný čas a ručičky hodiniek je treba posunúť na 03.00 hod.

OZNAMY NA 3. PÔSTNU NEDEĽU   20. – 27. 03. 2022

OZNAMY NA 3. PÔSTNU NEDEĽU 20. – 27. 03. 2022

OZNAMY a LITURGIA SV.O. 3.PÔSTNA_C  20.-27.03.2022

OZNAMY NA 2. PÔSTNU NEDEĽU   13. – 20. 03. 2022

OZNAMY NA 2. PÔSTNU NEDEĽU 13. – 20. 03. 2022

OZNAMY a LITURGIA SV.O. 2.PÔSTNA_C  13.-20.03.2022

OZNAMY NA 1. PÔSTNU NEDEĽU   06. – 13. 03. 2022

OZNAMY NA 1. PÔSTNU NEDEĽU 06. – 13. 03. 2022

OZNAMY a LITURGIA SV.O. 1.PÔSTNA_C  06.-13.03.2022

ONLINE DUCHOVNÉ CVIČENIA

ONLINE DUCHOVNÉ CVIČENIA

Milí priatelia, dobrodinci a verní účastníci duchovných cvičení, Pán nás vedie výnimočným časom, ktorý nám dáva možnosť preukázať mu našu vernosť. Boh je vždy verný! To dokázal už vtedy, keď viedol… Pokračovať v čítaní »

DOČASNÉ ZRUŠENIE NEDEĽNÝCH VEČERNÝCH SVÄTÝCH OMŠÍ

DOČASNÉ ZRUŠENIE NEDEĽNÝCH VEČERNÝCH SVÄTÝCH OMŠÍ

Slovenská katolícka misia v Londýne (SCM) a jej duchovný správca oznamuje, že od 12.februára 2022 sa dočasne v kostole SCM rušia: nedeľné večerné sväté omše (o 19.30) až do slávenia veľkonočných sviatkov (do 15.04.2022). Či… Pokračovať v čítaní »

ODPUSTKY (INDULGENTIÆ)

ODPUSTKY (INDULGENTIÆ)

Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohy- boval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o… Pokračovať v čítaní »

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

Pozývame všetkých návštevníkov SCM, aby sa aktívne zapojili do pôstneho obdobia. Pravidelné krížové cesty sú starobylým alebo mimoriadne osvedčeným spôsobom uvažovať nad utrpením Ježiš Krista, nášho Pána. Je to forma,… Pokračovať v čítaní »