Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Zoznam / Mriežka

NAJBLIŽŠIE PODUJATIA Prihlásiť sa k NAJBLIŽŠIE PODUJATIA

OBNOVENIE SLÁVENIA NEDEĽNÝCH VEČERNÝCH SVÄTÝCH OMŠÍ

OBNOVENIE SLÁVENIA NEDEĽNÝCH VEČERNÝCH SVÄTÝCH OMŠÍ

Slovenská katolícka misia v Londýne (SCM) a jej duchovný správca oznamuje, že od 1.mája do 26.júna 2022 sa obnovia v kostole SCM aj nedeľné večerné sväté omše o 19.30 hod a… Pokračovať v čítaní »

MODEROVANÁ ADORÁCIA K BSJ PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU NA PRVÝ PIATOK

MODEROVANÁ ADORÁCIA K BSJ PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU NA PRVÝ PIATOK

Srdečne pozývame všetkých na moderovanú prvopiatkovú poklonu pred vystavenou sviatosťou Oltárnou ku cti a sláve Božského Srdca Ježišovho. Poklona začína hneď po skončení svätej omše na prvý piatok 6. mája… Pokračovať v čítaní »

OBRADY VEĽKÉHO TÝŽDŇA 2022

OBRADY VEĽKÉHO TÝŽDŇA 2022

OBRADY VEĽKÉHO TÝŽDŇA 2022

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA PRED VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI 2022

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA PRED VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI 2022

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred veľkonočnými sviatkami 2022

DOČASNÉ ZRUŠENIE NEDEĽNÝCH VEČERNÝCH SVÄTÝCH OMŠÍ

DOČASNÉ ZRUŠENIE NEDEĽNÝCH VEČERNÝCH SVÄTÝCH OMŠÍ

Slovenská katolícka misia v Londýne (SCM) a jej duchovný správca oznamuje, že od 12.februára 2022 sa dočasne v kostole SCM rušia: nedeľné večerné sväté omše (o 19.30) až do slávenia veľkonočných sviatkov (do 15.04.2022). Či… Pokračovať v čítaní »

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

Pozývame všetkých návštevníkov SCM, aby sa aktívne zapojili do pôstneho obdobia. Pravidelné krížové cesty sú starobylým alebo mimoriadne osvedčeným spôsobom uvažovať nad utrpením Ježiš Krista, nášho Pána. Je to forma,… Pokračovať v čítaní »

UPRATOVANIE KOSTOLA

UPRATOVANIE KOSTOLA

V piatok 4. marca 2022 sa bude upratovať kostol a Church Hall. Začiatok je stanovený na 20.30 hod. Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť Boží stánok primerane Božej sláve, aby sme… Pokračovať v čítaní »

MODEROVANÁ ADORÁCIA ZA MIER VO SVETE PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU

MODEROVANÁ ADORÁCIA ZA MIER VO SVETE PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU

Srdečne pozývame všetkých na moderovanú prvopiatkovú poklonu pred vystavenou sviatosťou Oltárnou ku cti a sláve Božského Srdca Ježišovho a za MIER VO SVETE. Poklona začína hneď po skončení svätej omše na… Pokračovať v čítaní »

POPOLCOVÁ STREDA

POPOLCOVÁ STREDA

Tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V stredu 2. marca 2022 začína Cirkev na celom svete sláviť pôstne obdobie. Je to čas pokánia a obrátenia. V tento deň budeme sláviť… Pokračovať v čítaní »

DOČASNÉ ZRUŠENIE NIEKTORÝCH SVÄTÝCH OMŠÍ V KOSTOLE SCM

DOČASNÉ ZRUŠENIE NIEKTORÝCH SVÄTÝCH OMŠÍ V KOSTOLE SCM

Slovenská katolícka misia v Londýne (SCM) a jej duchovný správca oznamuje, že od 12.februára 2022 sa dočasne rušia niektoré sväté omše v kostole SCM. Zmeny sa dotýkajú: nedeľných večerných svätých omší (o… Pokračovať v čítaní »