Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Zoznam / Mriežka

SLOVO Prihlásiť sa k SLOVO

24. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

24. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

24. deň – Utorok po 4. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Jána − Jn 5, 1-3. 5-16 A ten človek hneď ozdravel Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V… Pokračovať v čítaní »

23. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

23. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

23. deň – Pondelok po 4. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Jána − Jn 4, 43-54 Choď, tvoj syn žije! Ježiš odišiel zo Samárie do Galiley. Lebo sám Ježiš sa osvedčil,… Pokračovať v čítaní »

22. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

22. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

22. deň – Slávnosť Zvestovania Pána Evanjelium podľa Lukáša − Lk 1, 26-38 Počneš a porodíš syna Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne… Pokračovať v čítaní »

21. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

21. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

21. deň – Piatok po 3. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Marka − Mk 12, 28b-34 Iného, väčšieho prikázania ako sú tieto, niet Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal… Pokračovať v čítaní »

20. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

20. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

20. deň – Štvrtok po 3. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 14-23 Kto nie je so mnou, je proti mne Ježiš raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol… Pokračovať v čítaní »

19. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

19. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

19. deň – Streda po 3. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 17-19 Kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude veľký Ježiš povedal svojim učeníkom:… Pokračovať v čítaní »

18. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

18. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

18. deň – Utorok po 3. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Matúša − Mt 18, 21-35 Ak neodpustíte každý svojmu bratovi, Otec neodpustí vám Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu:… Pokračovať v čítaní »

17. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

17. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

17. deň – Slávnosť Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie Evanjelium podľa Lukáša − Lk 2, 41-51a Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali! Ježišovi rodičia chodievali každý… Pokračovať v čítaní »

16. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

16. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

16. deň – Sobota po 2. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Lukáša − Lk 15, 1-3. 11-32 Tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a… Pokračovať v čítaní »

15. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

15. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

15. deň – Piatok po 2. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Matúša − Mt 21, 33-43. 45-46 To je dedič. Poďte, zabime ho Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné… Pokračovať v čítaní »