Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 09. – 16. 04. 2023

dvere do kostola

OZNAMY a LITURGIA SV.O. VEĽKONOČNÁ nedeľa_A    09.-16.04.2023

Odpoveď