Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

POŽEHNANIE PASCHY

PaschaJe krásnou tradíciou a zvykom v niektorých krajoch našej domoviny posvätiť veľkonočné pokrmy (Pascha). Tento úkon a obrad požehnania sa vykoná na Veľkonočnú nedeľu 9.apríla 2023 po svätej omši, ktorá začína o 14.00 hod.

Odpoveď