Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 29. 01. – 05. 02. 2023

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 4.NvCO_A  29.01.-05.02.2023

Odpoveď