Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 2.NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 15. – 22. 01. 2023

dvere do kostola

OZNAMY a LITURGIA SV.O. 2.NvCO_A  15.-22.01.2023

Odpoveď