Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 4. ADVENTNÚ NEDEĽU 18. – 25. 12. 2022

dvere do kostola

OZNAMY a LITURGIA SV.O. 4.advent_A   18.-25.12.2022

Odpoveď