Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 13. – 20. 11. 2022

dvere do kostola

OZNAMY a LITURGIA SV.O. 33.NvCO_C  13.-20.11.2022

Odpoveď