Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 11. – 18. 09. 2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 24.NvCO_C   11.-18.09.2022

 

Odpoveď