Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 17.-22. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 17.-22.NvCO_C  24.07.-28.08.2022

Odpoveď