Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA NEDEĽU NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI 19. – 26. 06. 2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. Najsv.Kristovho tela a krvi_C    19.-26.06.2022

Odpoveď