Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 15. – 22. 05. 2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 5.VEĽKONOČNÁ_C  15.-22.05.2022

Odpoveď