Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 08. – 15. 05. 2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 4.VEĽKONOČNÁ_C    08.-15.05.2022

Odpoveď