Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 01. – 08. 05. 2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 3.VEĽKONOČNÁ_C  01.-08.05.2022

Odpoveď