Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 17. – 24. 04. 2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA_C  17.-24.04.2022

Odpoveď