Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 5. PÔSTNU NEDEĽU 03. – 10. 04. 2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 5.PÔSTNA_C  03.-10.04.2022

Odpoveď