Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 4. PÔSTNU NEDEĽU 27. 02. – 03. 04. 2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 4.PÔSTNA_C   27.02.-03.04.2022

Odpoveď