Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 3. PÔSTNU NEDEĽU 20. – 27. 03. 2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 3.PÔSTNA_C  20.-27.03.2022

Odpoveď