Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 2. PÔSTNU NEDEĽU 13. – 20. 03. 2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 2.PÔSTNA_C  13.-20.03.2022

Odpoveď