Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

KRÍŽOVÁ CESTA_3Pozývame všetkých návštevníkov SCM, aby sa aktívne zapojili do pôstneho obdobia. Pravidelné krížové cesty sú starobylým alebo mimoriadne osvedčeným spôsobom uvažovať nad utrpením Ježiš Krista, nášho Pána. Je to forma, ktorú Cirkev ponúka ako nástroj na dosiahnutie intenzívnejšieho a hlbšieho prežívania pôstu a pokánia pre svoje prehĺbenie viery a nasledovanie Božieho Syna.

V sakristii kostola je možné zapísať sa do zoznamu na vedenie krížovej cesty počas celého pôstneho obdobia na jednotlivé piatky a nedele. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý by mal na starosť zápis a organizáciu krížových ciest v pôstnom období.

Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období sa v kostole SCM bude konať vždy:

– v piatok pred sv. omšou od 19.00 

– v nedeľu pred sv. omšou od 12.30 hod.

Odpoveď