Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA NEDEĽU KRSTU KRISTA PÁNA 09. – 16. 01. 2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. KRST KRISTA PÁNA_C  09.-16.01.2022

Odpoveď