Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

POŽEHNANIE VODY NA ZJAVENIE PÁNA A PRÍBYTKU V TOMTO OBDOBÍ

TRAJA KRÁLIV našej náboženskej tradícii je zvykom na sviatok Zjavenia Pána požehnávať vodu, ktorú si veriaci berú so sebou do svojich príbytkov. Počas svätej omše budeme aj my požehnávať tzv. Trojkráľovú vodu. Môžete si priniesť vhodné nádoby na jej prenesenie a následné posvätenie svojich príbytkov.

Rovnako je zvykom požehnávať príbytky kňazom v tomto období.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne alebo prostredníctvom emailu (info@scmlondon.org) kňazovi a dohodnúť si s ním termín návštevy a posvätenia príbytku.

Odpoveď