Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

TICHÁ ADORÁCIA
 PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU

SVIATOSŤ OLTÁRNA 2 copyMilí priatelia,

pozývame vás k tichej adorácii pred vystavenou sviatosťou Oltárnou, ktorá sa koná v stredu 20. októbra 2021 od 18.30 hod. v kostole SCM Our Lady of La Salette and St Joseph na Melior Street (SE1 3QP). Poklona je zakončená požehnaním so sviatosťou Oltárnou o 19.20 hod.

Príď sa stíšiť a dať priestor Ježišovi vo svojom živote.

Odpoveď