Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 10. – 17. 10. 2021

dvere do kostola28.NvOcR_B  10.-17.10.2021

Odpoveď