Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 03. – 10. 10. 2021

dvere do kostola

27.NvOcR_B 03.-10.10.2021

Odpoveď