Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

PRIHLASOVANIE K SVIATOSTIAM

VOĽBY_1Každý, kto sa chce prihlásiť k príprave ku sviatostiam (krstu, manželstva, sviatostiam kresťanskej iniciácie a 1.sv.prijímania), môže tak urobiť do 17.októbra 2021. Môže sa prihlásiť prostredníctvom emailu (info@scmlondon.org alebo secretary@scmlondon.org ) alebo osobne po skončení bohoslužieb v sakristii kostola u duchovného správcu.

Odpoveď