Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

POMOC FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES POSTIHNUTEJ NIČIVÝM TORNÁDOM

MNVMILÍ PRIATELIA, ĎAKUJEME ZA VEĽKÉ A SOLIDÁRNE SRDCE, KTORÉ STE PREUKÁZALI PRI ZBIERKE NA POMOC FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES, ktorú dňa 24.06.2021 postihol v našich stredoeurópskych podmienakch nevídaný ničivý prírodný živel – tornádo.

Foto: Jakub Plíhal

Dňa 27.06.2021 bolo odsúhlasené a schválené Farskou radou SCM v Londýne, že z doteraz venovaných finančných príspevkov za prvých 6 mesiacov v tomto kalendárnom roku a vložených na účet Slovenskej katolíckej misii v Londýne poskytneme Farnosti Moravská Nová Ves 5%, čo činí sumu £ 1676.88.

Zo zbierok uskutočnených v kostole a prostriedkov venovaných priamo na účet SCM na tento účel bolo venovaných £ 1361.80.

Vzhľadom k nariadeniam arcidiecézy Westminster, ktoré sa týkajú účtovných postupov, dňa 14.07.2021 duchovný správca SCM požiadal emailom finančné oddelenie arcidiecézy Westminster o prevod finančných prostriedkov z účtu SCM na účet Rímskokatolíckej farnosti Moravská Nová Ves v Českej republike.

Finančný dar odoslaný na pomoc farnosti Moravská Nová Ves bol v celkovej sume £ 3038.68.

Je mimoriadne chvályhodné, že nezabúdame na skutky telesného i duchovného milosrdenstva. Duchovný správca Farnosti Moravská Nová Ves úpenlivo požiadal aj o modlitby, aby nevznikala závisť a nenávisť medzi tými, ktorých postihol ťažký údel a tými, ktorým sa vyhol ničivý živel.

Odpoveď