Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

BIBLICKÉ STRETNUTIA

BIBLIAPoď, pridaj sa k nám

  • poznávať Božie slovo cez nedeľné evanjelium
  • učiť sa rásť v láske k Bohu a k ľuďom
  • a zažiť príchuť spoločenstva

Tešíme sa na Teba!

Každú nedeľu o 15:15 na choruse alebo v parku (ak je pekné počasie).

 Biblické stretnutia začínajú v nedeľu 9. mája 2021.

 Počet účastníkov je obmedzený na 15 ľudí a musia mať nasadené na tvári rúška.

 

Otvorené biblické stretko na London Bridge

 

 

Počet účastníkov je obmedzený na 15 ľudí

a musia mať nasadené na tvári rúška.

 

Otvorené biblické stretko na London Bridge

Odpoveď