Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

4. PÔSTNA NEDEĽA 14. – 21. 03. 2021

dvere do kostola4.pôstna_B  14.-21.03.2021

Odpoveď