Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 31. 01. – 07.02.2021

dvere do kostola4.NvOcR_B   31.01.-07.02.2021

Odpoveď