Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

NEDEĽA KRSTU KRISTA PÁNA 10. – 17. 01. 2021

dvere do kostola

Krst Krista Pána_B 10.-17.01.2021

Odpoveď