Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

ZMENA SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB !!!

DVERE ZATVORENÉ-kostola-Our-Lady-of-La-Salette-150x150Milí krajania,

pre slávenie bohoslužieb platia všeobecné nariadenia vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a usmernenia Konferencie biskupov Anglicka a Walesu o počte účastníkov spoločného zhromaždenia, pohybe v uzavretých priestoroch (chráme), hygiene a užívaní ochranných prostriedkov a využívaní priestorov v čase pandémie koronavírusu COVID-19. Úctivo si vás dovoľujeme požiadať o ich striktné dodržiavanie.

Z DÔVODU OCHRANY ZDRAVIA KRAJANOV V ČASE PANDÉMIE 

SVÄTÉ OMŠE V STREDU A PIATOK SÚ ZRUŠENÉ AŽ DO 18. SEPTEMBRA 2020.

.

OD NEDELE 20. SEPTEMBRA 2020 SA MIENI OBNOVIŤ ZVYČAJNÝ RYTMUS, AK NEBUDÚ INÉ NARIADENIA VLÁDY SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A USMERNENIA KONFERENCIE BISKUPOV ANGLICKA A WALESU.

.

SVÄTÉ OMŠE KAŽDÚ NEDEĽU SA NAĎALEJ SLÁVIA NA POLUDNIE O 13.00 HOD.

.

UPOZORNENIE

Dávame do pozornosti všetkým veriacim

a návštevníkom SCM v Londýne, že

počas mesiacov júl, august a september

nedeľné večerné sväté omše sú zrušené !!!

MODLITBY CHVÁL, BIBLICKÉ STRETNUTIA, OBČERSTVENIE V CHURCH HALL,

TICHÁ ADORÁCIAPRED SVIATOSŤOU OLTÁRNOU A INÉ AKTIVITY I PODUJATIA

SÚ ZRUŠENÉ

AŽ DO ODVOLANIA KOMPETENTNOU AUTORITOU.

SCM si vyhradzuje právo meniť a upravovať program podľa aktuálnej situácie a potrieb. Aktuálne oznamy nájdete vždy na webstránke SCM a v písomných oznamoch každú nedeľu a na webstránke SCM.

.

NAĎALEJ PLATÍ, ŽE sa musí dodržiavať:

  • použiť dezinfekčný prostriedok na to určený a pripravený v kostole pri vstupe ako aj pri odchode z kostola
  • mať minimálne 2-metrové rozostupy v chráme 
  • mať masku (odporúča sa) na tvári počas prítomnosti v chráme
  • smerovanie pohybu pri vchode do chrámu, vo vnútri chrámu ako aj pri jeho opustení (tzv.jednosmerky)
  • že nie je žiadna verejná spoločná modlitba pred sv.omšou
  • že počas liturgie sa nespieva a nedáva sa znak pokoja
  • po skončení liturgie sv. omše je nutné opustiť kostol

 

Odpoveď