Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 19. – 26. 07. 2020

dvere do kostola16.NvOcR_A 19.-26.07.2020

Odpoveď