Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA) 05. – 12. 07. 2020

dvere do kostola14.NvOcR_A (sv. Cyrila a Metoda) 05.-12.07.2020

Odpoveď