Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

CARDINAL VINCENT NICHOLS on COVID-19

cardinal Vincent Nichols for webTu si môžete pozrieť video s vyhlásením kardinála Vincenta Nicholsa, westminsterského arcibiskupa a predsedu Katolíckej konferencie biskupov Anglicka a Walesu.

Odpoveď