Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

BOHOSLUŽBY V KOSTOLE SÚ DOČASNE ZRUŠENÉ

DVERE ZATVORENÉ-kostola-Our-Lady-of-La-Salette-150x150

 

 

 

 

Drahí priatelia,

pre pandémiu koronavírusu Slovenská katolícka misia v Lodnýne

na základe nariadenia Katolíckej konferencie biskupov Anglicka a Walesu

dočasne prerušuje svoju činnosť. 

Sú zakázané akékoľvek verejné slávenia litrugických slávností v kostole –

omší, pobožností, sviatostí, príprav atď.

Z uvedeného dôvodu Slovenská katolícka misia v Londýne prerušuje svoju pastoračnú činnosť a akékoľvek verejné liturgické a spoločenské aktivity v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph na 14 Melior Street sa pozastavujú.

Momentálne sa môžete dočítať viac a podrobnejšie v liste Konferencie biskupov Anglicka a Walesu adresovaný všetkým farnostiam a náboženským skupinám na území Veľkej Británie.

Slovenský kňaz zostáva naďalej k dispozícii pre urgentné (život ohrozujúce) prípady, t.j. pre účely sviatostného  zaopatrenia zomierajúcich a pohrebu. Rovnako je k dispozícii prostredníctvom emailu info@scmlondon.org alebo telefónu 07597 637 411 výlučne pre tých, ktorí potrebujú duchovnú podporu v stavoch úzkosti v tomto výnimočnom čase.

SCM vás úpenlivo žiada, aby ste dôsledne dodržiavali všetky nariadenia a odporúčania tak cirkevnej ako aj svetskej vrchnosti, ktoré sú vyhlásené kompetentnými autoritami.

Odpoveď