Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

3. PÔSTNA NEDEĽA 15. – 22. 03. 2020

 

dvere do kostola3.pôstna_A  15.-22.03.2020

 

Odpoveď