Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

2. PÔSTNA NEDEĽA 08. – 15. 03. 2020

dvere do kostola

2.pôstna_C 08.-15.03.2020

Odpoveď