Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 26. 01. – 02. 02. 2019

dvere do kostola

3.NvOcR_C 26.01.-02.02.2020

Odpoveď