Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA NEDEĽU ZJAVENIA PÁNA 05. – 12. 01. 2020

dvere do kostola

Zjavenie Pána_A  05.-12.01.2020

Odpoveď